Anasayfa

Oydem Dil Okulları

En İyi Dil Öğretim Yöntemi Nedir?

Yabancı dil eğitimi alanında hâkim olan üç öğretim yöntemi vardır: Doğrudan Yöntem, Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve İşitsel-Dilsel Yöntem. Hangisinin en iyi yöntem olduğuna karar vermek zordur, çünkü her birinin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ve bir öğrencinin hedeflerinin doğası, o öğrenci için hangi yabancı dil eğitim yönteminin en iyi olduğunu belirler. Birçok dil eğitimi kaynağı özel veya benzersiz yaklaşımlar hakkında detaylı olarak farklılaşmalar hakkında bilgi sunsa da birkaç istisna dışında bu üç yöntemden birini kullanmaktadırlar. OYDEM olarak çevrimiçi yabancı dil eğitim programları için öğretim yöntemleri konusunda kapsamlı araştırmalar yaptık. Her birinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmemizle birlikte, makalemizde üç ana dil öğretim yönteminin açıklamasını vermeye çalıştık.

Doğrudan Yöntem

Doğrudan dil öğretim yöntemi, oral veya doğal yöntem olarak ta bilinir. Bu, öğrencinin gerçekçi günlük durumlarda öğrenmek istediği yeni dili hem konuşma hem de dinleme konularına aktif katılımına dayanır. Süreç, dil bilgisel yapı ve kelime bilgisinin kademeli olarak edinilmesinden oluşur. Öğrenci bir tercüman gibi dili kelime kelime çevirmektense hedef dilde düşünmeye teşvik edilir. Yazılı metinlerden önce dili duyar ve kullanır.

Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi

Bu yöntem, Latince ve Yunanca öğretmenin geleneksel yönteminden doğmuştur. Yöntem, yazılı dilin çeviri alıştırmaları, okuduğunu anlama ve metinlerin yazılı suretlerini kullanılarak çözümlenmesine dayanır. Öğrenme temel olarak dilbilgisi kurallarına hakim olmayı ve kelime listelerinin ezberlenmesini içerir.

İşitsel-Dilsel Yöntem

Bu kendi kendine öğretme yöntemi aynı zamanda Aural-Oral yöntemi olarak da bilinir. Öğrenme, günlük durumlarla ilgili diyalogların ve ifadelerin tekrarlanmasına dayanır. Bu ifadeler, yanıtı otomatik hale getirmek için taklit edilir, tekrarlanır ve kullanılır. Hem okuma hem yazma provaları öğrenciye verilmek istenilen bilgilerin pekiştiricisidir.

Yabancı Dil Eğitim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Doğrudan Yöntem öğrenciye hızlı iletişim kurma yeteneği verir. Çünkü uygulama sırasında yaratıcı olmaya teşvik edilir. Bu, başka bir kişinin size ne söylediğini anlama ve konuşma yeteneğinizi geliştirme konusunda açık ara en geniş yeteneği sunar. Bu, aktif bir dil eğitmeni ile gerçekleşen öğretim içinde yapılan, konuşma ve dinlemenin en önemli unsur olduğu yöntemdir.

Dilbilgisi-Çeviri yöntemi, öğrencinin öğrenilmek istenilen hedef dilin yapısını anlamak için çok fazla zaman harcamasını gerektirir. Dinleme ve konuşma bundan dolayı fazla aktif değildir. Yapıyı anlamak okumada ve özellikle de yazılı metinleri oluşturmada yardımcı olur. Bu yabancı dil eğitim yönteminde dilbilgisi ve kelime hazinesi vurgulanır. Öğrencinin amacı, yabancı bir dilde konuşma ve dinlemeye karşın, yüksek düzeyde yazma ve okuma becerisi da sağlamak olduğunda tercih edilen yöntemdir.

İşitsel-Dilsel yöntem tekrarların sıklığına bağlı olarak öğrencinin hızlı bir şekilde iletişim kurmasına izin verir. Öğrencinin karşısında yabancı dili konuşan kişi sadece öğrencinin üzerinde çalıştığı kelime öbeklerini kullanıyorsa öğrenci de anlama becerisini geliştirir. Okuma antrenmanları sınırlıdır ve dilin nasıl kullanılacağını veya alt kültürünü anlama ve öğrenme hedefi çok sınırlıdır. Bu, yöntem genelde öğrencilerin kendi kendilerine dil eğitimi yaptığı ve canlı bir eğitmen ile çalışılmadığında tercih edilen bir yöntemdir.

OYDEM Yabancı Dil kurslarında iletişimsel yöntem olarak adlandırılan ve öğrenci merkezli ; yani asıl amacın öğrenciyi konuşturmak olduğu konuşma ağırlıklı yöntem uygulanmaktadır. Öğrenciler ilk 12 ay boyunca konuşma ağırlıklı gramer eğitimi aldıktan sonra İngilizce konuşma kurslarına devam edebilirler. Conversation Clubs veya Speaking Clubs

3 Kasım 2022

Paylaş

  • ilk yorum yapan siz olun..

  • Yorum Yapın

Hemen Bilgi Al

Konuşma Garantili
İngilizce!