Diğer Diller

Yunanca Kursu

Yunanca kurslarımız toplam 12 kurdan , her seviye 4 kursan oluşmaktadır. Konusunda uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerimiz konuşma ağırlıklı iletişimsel metod şeklinde olmaktadır. Yunanca kursu İzmir dendiğinde akla OYDEM gelmektedir.
 
Yunanca, devamlı olarak kullanılmış ve tarihi tespit edilmiş en eski dillerden biridir. Tarihin büyük bir kesiminin her devrinde önemli bir edebi eser verebilmiş sayılı dillerdendir. Yunancanın medeniyete, özellikle Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine katkısı çok büyük olmuştur ve antikitenin ortaçağa ve günümüze bağlantısındaki aracı konumu dolayısıyla insanlık tarihinde en çok iz bırakmış dillerden biridir. Bu sebeple bilim, felsefe ve sanat terminolojisinde ve dünyanın diğer dilleri üzerinde Yunancanın etkisi çok görülür. Yunan dilinin tarihi gelişimi şu bölümlerden oluşur:
 
Miken Yunancası:
 
Dor istilası öncesi Yunancadır. Mora ve Girit bölgesinde konuşulmuş ve Fenike alfabesi “Abjid”’den türetilen Lineer B ile yazılmıştır. Hint-Avrupa dillerinin Helen kolunun bilinen en eski dilidir.
 
Klasik Yunanca:
 
Dor istilası sonrasında Ege denizi’nin iki yanında konuşulan lehçelerin toplamıdır. Klasik Yunanca dört önemli lehçeye ayrılmaktaydı:
 
Dorik lehçe: Epir, Mora, Girit, Oniki Adalar, Bodrum-Gökova-Datça çevresinde
 
Aiolik lehçe: Thessalia, Sporadlar ve Çanakkale-İzmir arası Batı Anadolu çevresinde
 
İonia-Attika lehçesi: Atina çevresi (Attika), Euboia, Kikladlar ve İzmir-Güllük arası
 
Arkadia-Kıbrıs lehçesi: Merkezi Mora ve Kıbrıs
 
Helenistik Yunanca:
 
Atina’nın siyasi üstünlüğü sonucu bu dört lehçe Attika lehçesi çevresinde birleşmiş ve Koine (Kine) – Ortak dil oluşturulmuştur. Helenistik Yunanca antikitenin sonunda Makedonya’dan Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyada konuşulmuş; Doğu Akdeniz havzasının, Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika’nın lingua-franca’sı haline gelmiştir. Yeni Ahit Yunancası da Roma İmparatorluğunun resmi dili olan yunanca da bu Ortak dildir.
 
Ortaçağ Yunancası:
 
Helenistik Yunanca’nın erken ortaçağdan itibaren Doğu Roma’nın halk diline dönüşmesi evresidir. Bütün Doğu Akdeniz havzasında, Karadeniz’in kuzeyi ve güneyinde, Ortadoğu’da “Rum - Romalı" denilen halkın gündelik dili haline gelmiştir.
 
Modern Yunanca:
 
Yunanistan'ın kurulmasıyla Devletin Resmi dili Kathareuousa ilan edildi. Bu dil Eski Klasik Yunanca’nın diriltilmeye çalışılmış bir haliydi. Okullar ve resmî dairelerde sadece bu diyalekt kullanıldı; ancak halk bu diyalekte yabancı olduğundan evlerde ve sokaklarda Halk Yunancası (Demotiki) konuşulmaya devam edildi.
 
Demotiki'de birtakım bozulmalar olunca 1964'de okullarda Demotiki'nin de okutulmasına izin verildi.
 
Bu çift dillilik 1976 yılına kadar devam etti. 1976'da Yunanistan’da çıkan bir kanun ile Kathareuousa devletin resmi dili olmaktan çıkartıldı ve Demotiki resmi dil haline getirildi böylece okul, resmî daire ve evlerde konuşulan dilin aynı olması sağlandı.
 
1982 yılında kabul edilen ikinci bir kanunla Politonik (Polytonic) sistem terk edilip Monotonik (Monotonic) sisteme geçilmiştir. Yani sözcük üzerlerinde vurgulu heceyi belirtmek için kullanılan aksan işaretleri üç çeşitten teke indirgenmiştir. Bu reform tutucu çevrelerce büyük bir tepkiyle karşılanmış ve "Yunanca'nın Katli" olarak yorumlanmıştır. Bugün dahi tutucu çevreler hala Politonik sistemi kullanmakta ısrar etmektedirler. Fakat gazete, dergi, medya ve devlet yeni düzeni sürdürmektedir.
 
Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca içiçe olması, kültürler arasında büyük etkileşim yaratmıştır. Türkçedeki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunanca'dan dilimize girmiştir. Birçok şehir ismi, denizcilik ile ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır. Bunun yanında Yunanca'ya da Türkçeden girmiş birçok sözcük vardır.
 

Oydem Almanca Kursu İzmir

Almanca Hint-Avrupa dil ailesine bağlı, Avrupa Birliği’nin en çok konuşulan dilidir ve dünyada yaklaşık 120 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

İş ve sosyal hayatımızda sıkça kullandığımız dillerden biri olan Almanca, OYDEM’de her seviyeye uygun sınıflarda öğretilmektedir; programın sonunda kişinin gündelik hayatında ve iş hayatında Almanca konuşarak iletişim kurması sağlanmaktadır. Her kur 1 ay sürmekte ve toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Oydem İzmir'de Almanca kursuna katılarak kendinize çok şey katabilirsiniz. 

Neden Almanca Öğrenmelisiniz?

 1. Avrupa'da yaygın olarak konuşulan bir dildir. Almanca, Avusturya, Lihtenştayn ve İsviçre'nin resmi dilidir ve Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika ve Lüksemburg'ta da yaygın olarak konuşulmaktadır.
   
 2. Avrupa Birliği'nin anahtar dilidir, merkezi ve doğu Avrupa pazarlarında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
   
 3. Almanya ABD'nin en büyük Avrupalı ticari partneridir
   
 4. Avrupa, Rusya, ve Asyanın bir bölümünde, bilimsel ve ticari alanlarda yaygın olarak kullanılan bir dildir.
   
 5. Fransızca ve İspanyolca'ya göre köken itibariyle Germanik bir dil olan İngilizce'ye daha yakındır.
   
 6. Almanca konuşulan Avrupa ülkeleri ABD'li turistler için popüler turizm merkezlerindendir.
   
 7. 60 milyondan fazla ABD vatandaşı köken olarak Alman kültürüne aittir. İş Piyasasındaki Avantajlar Almanya Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır. Almanya, yaklaşık % 20 civarındaki dış ticaret payı ile Türkiye’nin dış ticaretinde de birinci sırada yer alır. Türkiye’de yerleşik 1000’i aşkın Alman firması ile Almanya’da Türklerce işletilen 50.000’i aşkın firma, iki ülke arasındaki çok güçlü ticaret bağlantılarının, bilim ve teknoloji transferinin ayaklarını oluşturur. İki ülke arasındaki çok sıkı ekonomik ilişkiler nedeniyle Almanca bilgisi iş piyasasındaki şansı arttırmaktadır. Bir çok firma Almanca bilen eleman aramaktadır. 3 milyonun üstündeki turistle Almanlar en önemli turist grubunu teşkil etmektedirler. Sadece turizm alanında çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin Almanca bilmesi halinde avantajlı olduğu gayet açıktır.  

Oydem İzmir Almanca Kursları

OYDEM RUSÇA KURSU İZMİR

OYDEM Rusça kursları, İzmir’de Alsancak Merkez ve Karşıyaka şubelerinde düzenlenmektedir. Rusça kursumuz hafta içi ve hafta sonu programları dahilindedir. Rusça eğitimi hakkında detaylı bilgi için eğitim danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.
 
Rusça dünyada en çok kullanılan dillerin başında gelir. Gerek kullanıldığı coğrafya, gerek kullanıcı sayısı, Rusça dilini gün geçtikçe daha da önemli yapmaktadır. İngilizce eğitiminde olduğu gibi her ay 1 kur ilerlenmekte ve eğitim 12 ay sürmektedir.
 
Rusça gibi yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin; Rusya ve Rus kültüründen haberdar olmaları, Rusça müzik dinlemeleri, Rus mutfağı ve Rusya’daki genel sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı irdelemeleri, sadece Rusça için değil öğrenilen her yeni bir dil için yadsınamaz bir gerekliliktir. OYDEM Dil okullarında Rusça kursu Rus öğretmenler tarafından verilmekte ve eğitimlerde özellikle konuşma ağırlıklı bir eğitim olmasına özellikle dikkat edilmektedir.
 

KiMLER RUSÇA ÖĞRENMELİ?

Rusça günümüzde özellikle inşaat ve mimari ile uğraşanların, Rusya ile iş yapan inşaat mühendislerin, iş adamlarının, sürekli iş seyahatlerine çıkan üst düzey yetkililerin ve de özellikle turizm sektöründe ïle uğraşan veya çalışacak olan kişilerin, kendi kişisel gelişimi için dil bilmenin öneminin farkında olan bireylerin en çok ilgi gösterdiği dildir.
 
Türkiye ve dünya pazarına hakim olma çabasında olan bir çok uluslar arası şirket, Rusçayı bilen personel arayışı gereksinimine girmiştir. işte böyle bir ortamda Rusçaya hakim olan kişiler, işe alım ve yerleşme süreçlerinde bir adım önde olarak bu şirketlerce tercih edilmektedir.
 
Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar Rusçayı ikinci bir dil olarak öğrendiklerinde, bir çok kurum tarafından tercih edilen personel adayı olurlar.
 

 

Japonca Kursu

Japonca kurslarımız toplam 12 kurdan , her seviye 4 kursan oluşmaktadır. Konusunda uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerimiz konuşma ağırlıklı iletişimsel metod şeklinde olmaktadır. Japonca kursu İzmir dendiğinde akla OYDEM gelmektedir.
 
Japonca, dünyada anadil olarak en çok konuşulan diller arasında ilk 10 arasındadır. Japonca'nın kökeni hakkında henüz kesin bir kanıya varılamamıştır ancak çeşitli görüşlerden birisi Japonca'nın Altay dil ailesinden olduğu şeklindedir. 
 
Japonca, tarihsel olarak bakıldığında yabancı dillerden pek çok sözcük almıştır. Alıntı yapılan dillerin başında Çince yer almaktadır.
 
Japonca'nın telaffuzu hece sistemine dayalıdır. Japonca'da konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır. Ayrıca cinsiyet ayrımının dile yansımasından dolayı kadın ve erkek dili belirgin bir şekilde birbirinden farklıdır. Japonya, küçük bir ada toplumu olmasına karşın şive yönünden oldukça zengindir. Japonca'nın şiveleri doğu ve batı Japonya şiveleri olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bu iki ana grubun altında tohoku, kansai, şivesi gibi çeşitli bölgesel şiveler yer alır.
 
Japonya'daki insan ilişkileri Japon diline büyük ölçüde yansımaktadır. “Saygı dili (keigo)” olarak adlandırılan dil yapısı, Japonca'ya yansıyan insan ilişkilerinin en belirgin örneklerinden birisidir.
 
Japonca'da üç tür yazı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar; “Kanji” ve “Hiragana” ve “Katakana”dır. Japonca bir yazıda bu üç tür birlikte kullanılabilir. 
 
 

OYDEM İSPANYOLCA KURSU İZMİR

NEDEN İSPANYOLCA ÖĞRENMELİYİZ?

ÖNCELİKLE BİR KONUYU VURGULAMAK İSTERİZ. EĞER İNGİLİZCENİZ YETERİNCE İYİ DEĞİL VEYA İNGİLİZCE BİLMİYOR İSENİZ!!! LÜTFEN ÖNCELİKLE İNGİLİZCE ÖĞRENİN ÇÜNKÜ ÖNÜMÜZDEKİ 20 SENE DAHA İNGİLİZCE 1. DERECE ÖNEMLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR. BU BİR TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. YİNE DE SİZ BİLİRSİNİZ…

Oydem İzmir'de İspanyolca kurslarına hemen başlamak için bizimle iletişime geçiniz
İngilizce günümüzde tüm dünyada gerek günlük yaşamda gerekse birçok sektörde ağırlığı olan bir dil konumunda. Bununla birlikte ana dili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak İspanyolca’ yı öğrenmektedir. İspanyolca ikinci bir yabancı dil olarak da tüm dünyada en çok rağbet gören birkaç lisandan biridir. Dışa açılan ülkemizde İngilizce dışında, İspanyolca gibi dünyada yaygın olarak konuşulan lisanların da öğrenilmesi birçok iş kolunda işverenlerin en çok aradıkları niteliklerin başında geliyor. Bunda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni bir dönemece girdiği günümüzde Türk müteşebbislerinin Avrupa’da Pazar arayışlarını yoğunlaştırmaları ve Avrupalı şirketlerle işbirliklerini yoğunlaştırmaları da önemli bir etken.

Oydem İzmir İspanyolca Kursu'na katılmak için: 0.232 463 43 51

Dünyada 400 milyon dolayında insan İspanyolca konuşuyor. Bugün İspanyolca en çok konuşulan lisanlar arasında dördüncü sırada. Gerek İspanyolcaya olan ilginin artması gerekse İspanyolca konuşulan ülkelerdeki nüfus artışı İspanyolca konuşanların sayısını her geçen daha da artmasına yol açmaktadır. İspanya’dan Latin Amerika’daki ülkelere kadar birçok ülke İspanyolca’ yı resmi dil olarak kullanıyor. ABD’ de İngilizcenin ardından en yaygın olarak kullanılan dil İspanyolcadır. ABD’ de ortalama 25 milyon insanın İspanyolca konuştuğu tahmin ediliyor. Türkiye’ de de tüm dünyada olduğu gibi İspanyolca’ nın giderek artan önemi kabul ediliyor.

 

 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Kendimi çok rahat hissettiğim, konuşmaktan korkmadığım ilgi dolu hocaların yer aldığı bir kurum. İyi ki buradayız.

Emre SÜNER - Berkan OTÇU

İngilizce konuşmaya çalışırken çekinmediğim bir yer buldum. Burası bir harika dostum !

Büşra ALTINOYMAK - İREM KARAŞEN

İhracat ile ilgili bir firmada satış sorumlusu olarak çalışmaktayım.Heyecanımı yenmek için Konuşma Sınıfında eğitim alıyorum.

Hatice YAZICI

OYDEM is the best, forget about the rest!

Ceren SERT

OYDEM'e İngilizce Konuşma Kulübü ve İspanyolca kursu için geliyorum. Verilen eğitimden ve bütün çalışanların güler-yüzlülüğünden çok memnunum.OYDEM her dilde farkını ortaya koyuyor.

Bilge AYDİLEK

İspanyolca'yı hiç bilmiyor olmama rağmen temelden eğitime başladığım günden beri eğitmenlerim ve OYDEM ailesi sayesinde hem öğreniyorum hem de eğleniyorum

Gülistan YEŞİLYAYLA

OYDEM Facebook